متخصص عزیزبه کلینیک صلح کارت (سیستم سرویس و خدمات صلح کارت) خوش آمدید!

برای مشاهده مشتریان، اپلیکیشن صلح کارت را دریافت و در آن ثبت نام کنید.

کلینیک صلح کارت جایگاهی برای ارائه کنندگان خدمات اعم از پزشکی و سلامت،ارایشی و بهداشتی،درمانی،رفاهی، تفریحی،فنی،خودرویی،ساختمانی،تعمیراتی،مشاوره های حقوقی ، روانشناسی و خانواده می باشد ،که مشتری می تواند خدمات مورد نیاز خود را انتخاب ، رزرو یا سفارش نماید .

صلح کارت اعتماد بین متخصص و کاربر!

1.ثبت سفارش کاربر
2.پیشنهاد قیمت از طرف متخصص
3.پرداخت هزینه توسط کاربر
4.انجام سرویس و تسویه با متخصص

عضویت در صلح کارت ساده و رایگان است.!

برای ثبت نام و پیشنهاد هزینه سرویس هیچ هزینه ای از سوی کلینیک صلح کارت از شما متخصص عزیز دریافت نمی گردد.بعد از ثبت نام یک کارت بانکی متصل به سیستم شتاب از سوی کلینیک صلح کارت برای شما ارسال میگردد. کاربر با هر درخواست هزینه سرویس را به صلح کارت دریافت می کند و شما بعد از ارایه سرویس هزینه آن را از طرف صلح کارت بر روی کارت بانکی خود دریافت می کنید.

ثبت نام و دریافت کارت