صلح کارت چطور کار می کند؟

1.سفارش خود را ثبت کنید
2.انتخاب متخصص از بین پیشنهاد ها و پراخت هزینه به صلح کارت
3.اعلام رضایت شما از متخصص و تسویه صلح کارت با متخصص

اپلیکیشن صلح کارت را همراه داشته باشید!

برای انجام کارهایتان اول قیمت بگیرید نظرات دیگران را بخوانید و با متخصصین در تماس باشید همه فقط با داشتن برنامه صلح کارت.

رایگان قیمت بگیرید

با ثبت سفارش خود در صلح کارت میتوانید به صورت رایگان از قیمت سفارش خود مطلع شوید.